මහබැංකු අධිපතිට කැබිනට් තත්ත්වය ලැබෙයි! කබ්රාල් දිනුම්!

මහ බැංකු අධිපතිවරයාට කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් හා සමාන තත්ත්වයක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
ඒ අනුව මහ බැංකු අධිපතිට රජයේ තනතුරු පිළිවෙලෙහි 5 වන ස්ථානය හිමිවෙයි.
පළමු තැන ජනාධිපතිවරයා සිටින අතර දෙවන ස්ථානයෙහි අගමැතිවරයා සිටී.
තුන්වන තැන කතානායකය.
සිව්වැනි ස්ථානය අගවිනිනිසුරුය.
පස්වැනි ස්ථානයේ විපක්ෂ නායක, කැබිනට් ඇමැතිවරු, ‌ෆීල්ඩ් මාෂල් සහ මහබැංකු අධිපති සිටී.Leave a Reply