ඩුබායිහිදී ලොතරැයියක් දිනූ ලාංකිකයා කෝටි ගණනම ඉගෙනගත් පාසලට දෙයි

ඩුබායි රාජ්‍යයේදී කෝටි ගණනක ලොතරැයියක් දිනූ ශ්‍රී ලාංකිකයා බේරුවල මරක්කල වත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු වන මොහොමඩ් මිෂ්ෆාත් මහතා ඉකුත් දා දින කීපයකට ලංකාවට පැමිණ ඇත.

Leave a Reply