වේගවත් සංවර්ධනයට යන්න මන්ත්‍රීවරු වාහන ඉල්ලති!

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාහන ගෙන්වීම පිළිබඳ රජයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි ‍ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් නීතිඥ සාගර කාරියවසම් මහතා පවසයි.

Leave a Reply