නාමල් රෝහිත අලුත් Family Photos

namal-rohitha-family-photos

අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සහ ඔහුගේ සොයුරු රෝහිත රාජපක්ෂ එම පවුල් දෙක එක්ව සිටින අලුත්ම ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදාහැර තිබේ. ඒවා පහතින් 

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Leave a Reply