ජනපති මහ රෑ ඇල්ලේ හිමිගේ පන්සලට යයි! පැය 2ක රහස් සාකච්ජාවක්!

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හා ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් අතර පසුගිය දිනෙක පැය 2ක පමණ රහස් සාකච්ජාවක් පැවැත්වී ඇති බව වාර්තා වේ.
මෙම සාකච්ජාව උන්වහන්සේගේ ධර්මායතනයෙහි පැවැත්වී ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.
මෙහිදී රටේ දැනට මතුව පවත්නා තත්ත්වය පිළිබදව දීර්ඝව සාකච්ජා වී ඇති බවද පැවසේ.
පසුගිය දිනවලදී ඇල්ලේ හිමියන් ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය දැඩිව විවේචනය කරන ආකාරයක් දැකගන්නට තිබිණ.Leave a Reply