රඹෑවේ ගොවි උද්ඝෝෂණය මැද්දට ප්‍රාඩෝ එකෙන් ‘මහින්ද’ බහී… ගොවියො කරපු දේ බලන්න (VIDEO)

ඊයේ රඹෑව පැවැති ගොවි උද්ඝෝණයකදී ගොවියන් විසින් අලුත් වැඩක් සිදු කොට තිබිණ.
ඒ, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මුහුණ සහිත වෙස්මුහුණක් පැළදි පුද්ගලයකු සුභෝපභෝගී රථයකින් උද්ඝෝෂණය පැවැත්වෙන ස්ථානයට පැමිණීමය.

Leave a Reply