ඥානසාර හිමි පාර්ලිමේන්තු එන්න සූදානමින්

gnasara-thera-parliament

අපේ ජන බල පක්ෂය පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය සඳහා ගලගොඩාත්තේ ඥානසාර හිමියන් පත් කිරීමට සූදානම් වන බව එම පක්ෂ ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ.

අපේ ජන බල පක්ෂයට හිමිවූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය  අතුරලියේ රතන හිමියන් සහ  ගලගොඩඅත්තේ  ඥානසාර හිමියන් සම  කාලසීමාවක් දැරීමට එකඟත්වයක් ඇතිවූ බවද එම පක්ෂය සඳහන් කරයි.

අතුරලියේ රතන හිමියන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කර ඇතැයි එම පක්ෂය  මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට  ඊයේ දැනුම් දුන්නේය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Leave a Reply