පොහොර ගෙන්වූයේ අගමැති කාර්යාලයේ ප‍්‍රබලයෙකුගේ සහෝදරයෙක්ද.. පොහොර විෂය අයිති ශෂීන්ද‍්‍රට..

October 15, 2021 at 10:22 pm | lanka C news

පොහොර ගෙන්වූයේ අගමැති කාර්යාලයේ ප‍්‍රබලයෙකුගේ සහෝදරයෙක්ද.. පොහොර විෂය අයිති ශෂීන්ද‍්‍රට..

ලංකාවට මෙවර පොහොර ගෙන්වා ඇති දේශීය නියෝජිත ආයතනය අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රබල කෙනෙකුගේ සහයෝගයක් ඇති ආයතනයක් බවට වාර්තා වන බව හිරු රූපවාහිනියේ සලකුණ වැඩසටහන දී සාකච්ඡා විය.

ඒ ගැන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රශ්න කල විට ඔහු කියා සිටියේ තමන් ද ඒ බව මාධ්‍ය හරහා දුටු බවත් එය ඇතැම්විට එසේ විය හැකි බවත්ය.

පොහොර ගෙන්වීමේදී දේශීය නියෝජිතයා සමග සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්නේ නැති බව ද ඔහු කියා සිටියේය.

එමෙන්ම පොහොර විෂය තමන්ට අයිති නැති බවත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්තේ ශෂීන්ද‍්‍ර රාජපක්‍ෂ මහතා යටතේ බවත් පැවසීය.

[embedded content]

0 views

Leave a Reply