කලකට පසු අඩුම මරණ වාර්තා කරයි…

October 14, 2021 at 6:35 pm | lanka C news

කලකට පසු අඩුම මරණ වාර්තා කරයි…

තවත් කොරෝනා මරණ 21ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 13429 දක්වා ඉහල යයි.

0 views

Leave a Reply