තවත් කොරෝනා මරණ 31ක්..

October 13, 2021 at 6:28 pm | lanka C news

තවත් කොරෝනා මරණ 31ක්..

තවත් කොරෝනා මරණ 31ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 13403 දක්වා ඉහල යයි.

0 views

Leave a Reply