මිල ඉහල යතැයි දුම්වැටි තොග සගවයි.. පාරිභෝගිකයන් පීඩාවේ..

October 13, 2021 at 5:30 pm | lanka C news

මිල ඉහල යතැයි දුම්වැටි තොග සගවයි.. පාරිභෝගිකයන් පීඩාවේ..

දුම්වැටි මිල ඉහල යන බවට තොරතුරු ලැබිමත් සමග ප්‍රධාන නගර වල (12) දින සිට දුම්වැටි හිගයක් පවති.

දුම්වැටි අලෙවි කරන එජන්සිය මගින් වෙනත් දින වලට වඩා (12) දින වෙලදසැල් හිමියන්ගේ ඉල්ලිම පරිදි දුම්වැටි තොග නිකුත් කර තිබියදි වෙලදසැල් හිමියන් විසින් දුම්වැටි සගවා ඇති බව පාරිභෝගිකයන් කියා සිටියි.

දුම්වැටි අලෙවි කරන එජන්සියෙන් කරන ලද විමසුමකදි එහි නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ වෙනත් දිනවලට සාපෙක්ෂව වෙලදුන්ගෙන් දුම්වැටි මිල දි ගැනිම සදහා විශාල ඉල්ලුමක් පැවති බවත්, එම ඉල්ලුම අනුව වෙලදුන්ට දුම්වැටි තොග අලෙවි කල බවයි.

– රංජිත් රාජපක්ෂ

0 views

Leave a Reply