ජනතාවට පොඩි අමාරුවක් තියෙනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා – ලොකුගේ (VIDEO)

මේ අවස්ථාවේදී රටේ ජනතාවට බඩු මිල මුල්කරගෙන පොඩි අමාරුවක් ඇති බව තමන් පිළිගන්නේ යැයි අමාත්‍ය ගාමීණී ලොකුගේ මහතා කීය.
ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ ඩොලරය ඉහළ යාම සහ ලෝක වෙළෙදපොළේ මිල ගණන් ඉහළ යාම මේ සදහා හේතු වී ඇති බවකි.Leave a Reply