හයිලන්ඩ් මිල වැඩි නොකර පැරණි මිලටම විකුණයි.. කිරිපිටි ගන්න දීර්ඝ පෝලිම්…

October 13, 2021 at 12:40 pm | lanka C news

හයිලන්ඩ් මිල වැඩි නොකර පැරණි මිලටම විකුණයි.. කිරිපිටි ගන්න දීර්ඝ පෝලිම්…

නුවරඑලිය අඹේවෙල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේශිය කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාලාවක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කිරිපිටි පැකට් මිල වැඩි නොකර රු 380 වැනි මිලකට පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කරනු ලබයි.

ආනයනය කරනු ලබන කිරිපිටි මිල වැඩි කිරිම සදහා රජය මගින් අවසර ලබා දි තිබුණද තවමත් වෙලදපොලට කිරිපිටි තොග නොලැබිම නිසා පාරිභෝගිකයන් දැඩි අසිරුතාවයට පත් වි ඇත.

නුවරඑලිය නගරයේ පිහිටි රාජ්‍ය ආයතනයක පහල මහලේ පවත්වාගෙන යන දේශිය කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාලාවක අලෙවිසැලෙන් (13) දින කිරිපිටි මිල දි ගැනිමට විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටින අයුරු දක්නට ලැබින.

කිරිපිටි මිල දි ගැනිමට පැමිණෙන සැම පාරිභෝගිකයෙකුටම එක් කිරිපිටි පැකට්ටුව බැගින් ලබා දිමට එම කිරිපිටි අලෙවි වෙලදසැලේ කලමණාකාරිත්වය කටයුතු කර ඇත.

එම අලෙවිසැල මගින් දින තුනකට වතාවක් නුවරඑලිය ප්‍රදේශවාසින් සදහා කිරිපිටි පැකට් නිකුත් කරනු ලබයි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

0 views

Leave a Reply