මැද කොළඹ කාන්තාවෝ මහපාරේ කිරිබත් කයි (VIDEO)

බඩු මිල ඉහළ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් ඊයේ දින මැද කොළඹ කාන්තාවන් උද්ඝෝෂණයක නිරත විය.
එහිදී කිරිබත් පිස ජනතාවට ලබා දෙමින් ආණ්ඩුවට එරෙහිව විරෝධය පළ කිරීමට එම කාන්තාවෝ කටයුතු කළහ.Leave a Reply