කොරෝනා මරණ තවත් පහලට..

October 12, 2021 at 6:17 pm | lanka C news

කොරෝනා මරණ තවත් පහලට..

තවත් කොරෝනා මරණ 23ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 13377 දක්වා ඉහල යයි.

9 views

Leave a Reply