සෑම මුව ආවරණයකින්ම රුපියල් දෙකක් ‘ප‍්‍රඥා බන්දු’ට… ඇමති බන්දුලට විරුද්දව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්…

October 10, 2021 at 3:22 am | lanka C news

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාට විරුද්ධව අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන බව පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සඳහන් කරයි.

එහි සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව සඳහා මුව ආවරණ මිලදී ගැනීමේදී සිදුවන වංචාවක් පිළිබඳ මෙසේ පැමිණිලි කරන බවයි.

එම ආයතනය විසින් මිලදී ගන්නා සෑම මුව ආවරණයකින්ම රුපියල් දෙකක් ‘ප්‍රඥා බන්දු’ අරමුදලට බැර කෙරෙන බව ද විතානගේ මහතා පැවසීය.

ඊට අදාළ ලිපි ලේඛන තමන් සතුව පවතින බවත් පවසන ඔහු මේ සම්බන්ධ මේ සියලු සාක්ෂි සහිතව තමන් පැමිණිලි කරන බවද කියා සිටියේය.

0 views

Leave a Reply