පරීක්ෂණ නියෝගයට කලින් දා රෑ නිරුපමා රට ගිහින්!

පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවල නම සදහන්ව ඇති හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිරුපමා රාපපක්ෂ මහත්මිය මේ වනවිට ලන්ඩනය බලා පිටත්ව ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.
ඒ අනුව ඇය ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසට නියෝග කර දිනට පෙර දින මෙසේ ලන්ඩනය බලා පිටත්ව ‌ගොස් ඇති බව දැනගන්නට ඇත.
ඇගේ දරුවන් මේ වනවිට ජීවත් වනුයේ ලන්ඩනයේය.Leave a Reply