සිමෙන්ති 200කින්.. පිටි 20කින්… ඉහලට..- රජය අතහැරි මිල වෙලදුන් නියම කරති..

October 9, 2021 at 3:15 am | lanka C news

කිලෝ 50 සිමෙන්ති මිටියක මිල රුපියල් 200 කින් ඉහළ නැංවීම සඳහා සමාගම් විසින් ඉල්ලීම් කර තිබේ.

සිමෙන්ති පාලන මිල ඉවත් කිරීමෙන් පසු විෂය භාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම ඉල්ලීම සිමෙන්ති සමාගම් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මේ අතර පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 15-20 අතර මුදලකින් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව පිටි සමාගම් රාජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න මහතාට දැනුම් දී ඇත.

ගෑස්, කිරිපිටි, සිමෙන්ති, තිරිඟු පිටි පාලන මිල ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කිරීමත් සමඟම එම වෙළඳුන් විසින් තම මිල සංශෝධනය ඉදිරිපත් කරමින් සිටී.

12 views

Leave a Reply