‘නන්නත්තාර වෙලා ඉන්න පිරිසකට මගේ ගෙදර ඉන්න ඉඩ දුන්නා…ඔප්පුව තියෙන්නේ මගේ අතේ’ – සජබෙන් නෙරපූ ඩයනා පාර්ලිමේන්තුවේදී පරල වෙයි – (video)

තමා පඹයෙක් නොවන බවත් තමාව පඹයකු කිරීමට කිසිවෙකුටත් හැකියාව නොමැති බව ඩයනා ගමගේ මන්ත්‍රීවරිය අද (8) පාර්ලිමේන්තුව සමගි ජන බලවේගය අමතා ඩයනා ගමගේ මන්ත්‍රීවරිය පාර්ලිමේන්තුවේදී අමතා ප්‍රකාශ කලා.

Leave a Reply