සර් වේවැල අතටගනී (සිකුරාදා කාටූන්)

අසල්වැසියෝ, දත්කැකුළු පාලා ආදී මුල් කාලීන ටෙලි නාට්‍ය ගණනාවකින් දක්ෂතාවයන් ප්‍රකට කළ රංගන ශිල්පිණී සමන්තා ඈපාසිංහ අද(3) දින අභවප්‍රාප්ත වූ බ…

Leave a Reply