සීනි, තිරිඟු පිටි, ගෑස් හා කිරිපිටි පාලන මිල ගැසට් පත්‍රය රිවර්ස් – ඉදිරියේදී ඉහළ මිල ගණන්

covid19-government

බ්‍රහස්පතින්දා සවස ජනාධිපතිවරයා සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අතර පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව තිරිඟු පිටි, කිරි පිටි, ගෑස් සහ සිමෙන්ති සඳහා පැවති පාලන මිල ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙයි.

පාලන මිල සහිත ගැසට් පත්‍රයද ඒ අනුව ආපසු හරවා තිබේ.

පාරිභෝගික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න කියා සිටියේ පාලන මිල ඉවත් කළ ද පාරිභෝගික ජනතාව පීඩාවට පත්වන අයුරින් මිල වැඩි කිරීම් සිදු කළහොත් ඒ පිළිබඳව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවකි.

තමන්ට පාඩු නොවන අයුරින්  අලෙවිකරුවන් විසින් සීනි, තිරිඟු පිටි, ගෑස් හා කිරිපිටි ඉදිරියේදී මිල ඉහළ දමනු ඇති අතර ඒවා කීයක් වුණත් මිලට ගන්නට ජනතාවට සිදුවේ.
මේ සමගම පැවති වෙළෙඳපොළ හිඟයන් පහව යනු ඇතැයිද ආරංචි මාර්ග පවසයි.

Leave a Reply