තවත් කොරෝනා මරණ 118ක්…

September 16, 2021 at 6:48 pm | lanka C news

තවත් කොරෝනා මරණ 118ක්…

තවත් කොරෝනා මරණ 118ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 11817 දක්වා ඉහල යයි.

0 views

Leave a Reply