සහල් හිගයක්.. මිලට ගන්න විශාල තදබදයක්.. මරදගහමුල සහල් මෝල් නවතී..

September 16, 2021 at 3:00 pm | lanka C news

සහල් හිගයක්.. මිලට ගන්න විශාල තදබදයක්.. මරදගහමුල සහල් මෝල් නවතී..

බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන සහල් වෙළෙඳ පළ වන මරඳගහමුල සහල් වෙළෙඳපොළේ සහල් හිඟයක් ඇති වී තිබෙන බව මරදගහමුල සහල් නිපදවන්නන්ගේ සමිතිය කියා සිටියි.

දැනට පවත්නා මිලට වී මිලට ගෙන සහ නිපදවමින් වත්මන් පාලන මිලට සහය ලබාදීමට අසීරු නිසා මෙම තත්වය ඇතිව තිබෙන බව එම සංගමය සභාපති රංජිත් කරුණාතිලක මහතා සඳහන් කළේය.

අද වන විට මරදගහමුල සහල් මෝල්වල සහල් නිපදීවම නවතා ඇති බවද ඔහු පවසයි.

දැනට මරඳගහමුල සහල් වෙළෙඳපොළේ සහල් මිලට ගැනීමේදී විශාල තදබදයක් නිර්මානය වෙමින් ඇති බවත් මෙය දිගින් දිගටම පැවතීම සහල් හිගයකට මුහුණ පෑමට සිදුවනු ඇති බවත් ඔහු කියා සිටී.

0 views

Leave a Reply