තවත් කොරෝනා මරණ 132ක්….

September 15, 2021 at 6:45 pm | lanka C news

තවත් කොරෝනා මරණ 132ක්….

තවත් කොරෝනා මරණ 132ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 11699 දක්වා ඉහල යයි.

0 views

Leave a Reply