ලොහාන් එල්ලුම්ගස බලන්න ගොස් ජාත්‍යන්තරයත් ජයගනී.. UN වෙතින් නිවේදනයක්..

September 15, 2021 at 1:20 pm | lanka C news

ලොහාන් එල්ලුම්ගස බලන්න ගොස් ජාත්‍යන්තරයත් ජයගනී.. UN වෙතින් නිවේදනයක්..

රජයේ අමාත්‍යවරයෙකු බන්ධනාගාරය තුලදී සිරකරුවන් දණ ගැසීම සිදුවීම හෙලා දකින බව
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ කොළඹ කාර්යාලය කියා සිටි.

කොළඹ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක වරිය තම ට්විටර් ජාලය පණිවිඩයක් තබමින් සඳහන් කරන්නේ සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමක් රජයේ යුතුකමක් බවයි.

අදාල සටහන මෙසේය.

0 views

Leave a Reply