ඉහිලින් ගන්නේ මෝඩ තීරණ.. මං අස්වුනේ ඒ නිසා..- වි අලෙවි මණ්ඩලයෙන් අස්වූ සභාපති

September 15, 2021 at 12:40 pm | lanka C news

ඉහිලින් ගන්නේ මෝඩ තීරණ.. මං අස්වුනේ ඒ නිසා..- වි අලෙවි මණ්ඩලයෙන් අස්වූ සභාපති

තමන් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූයේ ඉහල කළමනාකාරීත්වයෙන් ඥානාන්විත නොවන තීරණ ගන්නා නිසා බව ආචාර්ය ජටාල් මාන්නප්පෙරුහ මහතා සඳහන් කරයි.

ඉහල කලමණාකාරීත්වය ගන්නා තීරණ පිළිබඳ තමාගේ සතුටක් නැති බව ද ඔහු කියා සිටියි.

තමන්ගේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය විෂයභාර ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට යොමු කළ බවද ඔහු පැවසීය.

0 views

Leave a Reply