කැටගොඩගේ පැමිණීම සමරන්න බන්දුලගෙන් කිරිබත් (බදාදා කාටූන්)

කැස්බෑව බටුවන්දර ප්‍රදේශයේ නිවසක සිදුවූ භයංකර මරණ දෙකක් සම්බන්ධ පුවතක් අද උදෑසන වාර්තාවී තිබේ. තමන්ගේ  සහෝදරයාගේ සිරුර නිවසේ කලබලයක් සිදුව ඇ…

Leave a Reply