ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් නිහතමානී විය යුතුයි.. රටටම අමාරු වෙලාවේ රජයේ යෝජනා පිලිගත යුතුයි..- සෝභිත හිමි..

September 15, 2021 at 2:02 am | lanka C news

ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් නිහතමානී විය යුතුයි.. රටටම අමාරු වෙලාවේ රජයේ යෝජනා පිලිගත යුතුයි..- සෝභිත හිමි..

ගුරු විදුහල්පති එකතුවේ නිළධාරීන් 13 දින දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝණායක ආචාර්යය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන් හමුවිය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පිරිස ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන්ට සංදේශයක් බාරදෙන ලදී.

එහිදී උන් වහන්සේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් කියා සිටියේ

‘මේ අවස්ථාවේදී ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පති වරුන්ට සංගම්වලට කරුණාකරල නිහතමානි වෙන්න. රජය මේ වෙලාවේ දැඩි අපහසුතාවයට පත්වෙලා තියෙන්නේ. ආර්ථික අතින් රජය මේ වෙලාවේ අපහසුතාවයට පත්වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගුරු විදුහල්පතිවරු මේ පිළිබදව බලා ඇමති අනුකාරක සභාව මගින් යෝජනා කර ඇති විසදුම් සදහා කැමැත්ත ලබාදිය යුතුයි’

– ප්‍රගීත් ජනක

4 views

Leave a Reply