මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂයන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නියෝජිතයන් රැසක් හමුවෙයි

ව මුදල් ඇමතිවරයා වශයෙන් ඉකුත්දා වැඩ භාර ගැනීමෙන් පසු බැසිල් රාජපක්ෂයන් ප්‍රථමවරට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නියෝජිතයන් රැසක් මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී ජූලි 14 දා හමුවිය. ඒ අතර අමෙරිකාව, ජර්මනිය. චිනය. රුසියාව, යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපතිවරුද, බ්‍රිතාන්‍ය, ඉන්දිය මහ කොමසාරිස්වරුන්ද විය. ද්විපාර්ශිකව පැවති මෙම සාකච්ඡාවලදී සහයෝගීතාව තව දුරටත් වර්ධනය කිරීමට ද ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරිමේලා සහාය ලබාදීමටද අපේක්ෂා කරන බව ඔවුහු පැවසූහ.

මෙහි වමේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති, ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්, යුරෝපා සංගමයේ තානාපති සහ අ‍ෙමරිකානු තානාපතිනිය හමුවූ අවස්ථාවන් දැක්වේ. මෙම අවස්ථාවට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල ද සහභාගි විය.

Leave a Reply