ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනයට නුසුදුසුයි..- ඇමරිකා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි..

July 23, 2021 at 12:02 am | lanka C news

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනයට නුසුදුසුයි..- ඇමරිකා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි..

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට නුසුදුසු අභියෝග රැසක් සහිත රාජ්‍යයක් ලෙස ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් නම් කරයි.

ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති 2021 ආයෝජන දේශගුණ ප්‍රකාශනයේ මෙම අනතුරු හැඟවීම දක්වා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ අනපේක්ෂිත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහිත පරිසරයක් ඇති ව තිබෙන බවත් රාජ්‍ය සේවයේ අකාර්යක්ෂමතාවය සහ රජයේ ප්‍රසම්පාදන පිළිවෙල අවිධිමත් වීම මෙම කාරණා සඳහා බලපාන බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

එමෙන්ම රාජ්‍ය අංශයේ පවතින දූෂණ ආයෝජකයන්ට ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රබල අභියෝගයක් ඇයි ද එහි සඳහන්ය.

රාජ්‍ය සේවයේ ඥාති සංග්‍රහය මෙන්ම විදෙස් ආයෝජකයන්ට බලපාන නීති පද්ධතිය දැඩි බාධාවක් යැයි එහි දැක්වෙයි.

අදාළ වාර්තාව මෙතනින්

0 views

Leave a Reply