විශ්‍රාම වැටුප ගන්න ඉනිමං බඳින කබ්රාල් (සිකුරාදා කාටූන්)

කොවිඩ් 19 ආසාදිතව අද උදෑසන මියගිය ගායන ශිල්පී සුනිල් පෙරේරාගේ පුත් සජිත පෙරේරා සිය පියාට අසනීප තත්වය ඇතිවූ දිනවල පළ කළ අදහස් කිහිපයක් මේ සමග…

Leave a Reply