කළු සල්ලි සුදු කිරීම බැසිල්ට නෑසුණා වගේ (බ්‍රහස්. කාටූන්)

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකු වන කහවත්ත ගුරුගේ මැණික් අධිපති ජිනදාස ගුරුගේ මහතා අද (6) උදෑසන කොළඹ පුද්ගලික රෝහලකදී අභාවප්‍රාප්ත වූයේය. …

Leave a Reply