බැසිල් නිසා ඉන්ධන මිල අඩු වෙනකං බලා සිටි අය කෝ (සිකුරාදා කාටූන්)

තෙරුවන් සරණයි සියළුදෙනාටම! අද රටේ කතාවෙන මතෘකාව තමයි කොටුවේ පොඩි හමුදුරුවෝ..කොහොමහරි අහලා දැනගමු අවුරුදු 15ක මේ දැරියත් එක්ක උන්වහන්සේට මොකද…

Leave a Reply