සිනොවැක් අනුමැතියට කුමන්ත‍්‍රණයක්.. ඡන්දයක් විමසයි.. දෙදෙනෙක් විරුද්ද වෙයි…

July 16, 2021 at 10:01 pm | lanka C news

සිනොවැක් අනුමැතියට කුමන්ත‍්‍රණයක්.. ඡන්දයක් විමසයි.. දෙදෙනෙක් විරුද්ද වෙයි…

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (WHO) විසින් හදිසි භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබූ එහෙත් මෙරට භාවිතය සඳහා මෙතෙක් අනුමැතිය ලබා නොතිබූ Sinovac එන්නත ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතයට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

මීට පෙර ඇස්ට්‍රා සෙනිකා, ස්පුට්නික්, සිනොෆාර්ම්, ෆයිසර්, මොඩර්නා යන එන්නත් මෙරට භාවිතය සඳහා අනුමැතිය හිමි විය.

චීන නිෂ්පාදනයක් වන සිනොවැක් සදහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමි වූ පසුද එය මෙරට භාවිතය වැලක්වීමට කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වූ බවට චෝදනා නැගිණි.

මීට පෙර චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනොෆාර්ම් එන්නත මෙරට භාවිතය වැළක්වීමට ද පිරිසක් කටයුතු කල බවට චෝදනා නැගිණි.

WHO අනුමැතිය සහිත සිනොවැක් එන්නත මෙරට භාවිතයට ගත යුතුද යන වග විමසීමට අද පැවති ජන්ද විමසීමේදී ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ දෙදෙනකු හැර අන් සියල්ලෝ එය අනුමත කර ඇත.

170 views

Leave a Reply