සංචරන සීමා තවත් ලිහිල් කරයි.. නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න…

July 16, 2021 at 12:00 pm | lanka C news

සංචරන සීමා තවත් ලිහිල් කරයි.. සැණකෙලි විතරක් බෑ.. නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න…

අද දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව තව දුරටත් පූර්ණ වශයෙන් අවසර හිමි නොවන්නේ සැණකෙලි හා එළිමහන් සංගීත සංදර්ශන සඳහාය.

නව මාර්ගෝපදේශ මෙසේය.

5,024 views

Leave a Reply