මරදාන පොලිසියේ ඇති වූ ගින්න පාලනය කෙරේ

මරදාන පොලිස් ස්ථානයේ අද (16) අලුයම ගින්නක් හටගෙන ඇත

 පොලිස් ස්ථානයේ දෙවන මහලේ මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බව ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි

අද උදෑසන 5.42 ට පමණ ඇති වාර්තා වූ ගින්න මේ වන විට පාලනය කර ඇති බව ගිණි නිවීමේ දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරයි

එම පාලනය කිරීම සඳහා සේවා රථ 3 ක් යෙදවූ බවයි.

පොලිස් නිලධාරින් ලැගුම් ගන්නා දෙවන මහලේ පැරණි භෝජනාගාරයේ ගින්න හටගෙන ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි

Leave a Reply