ශ්‍රි ලංකාවේ 13 වන විශ්ව විද්‍යාලයේ පළමු උපකුලපතිවරයා නම් කෙරේ

අගෝස්තු මස පලවෙනිදා සිට වවුනියාව විශ්ව විද්‍යාලය වශයෙන් නම් කෙරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ 13 වෙනි විශ්ව විද්‍යාලයේ පලමු උපකුලපතිවරයා වශයෙන් මහාචාර්ය ටී.මංගලේස්වරන් මහතාව ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කොට තිබේ.

මෙතෙක් මෙම විශ්ව විද්‍යාලය යාපනය විශ්ව  විද්‍යාලයේ වවුනියාව මණ්ඩපය වශයෙන්  පවත්වා ගෙන ගිය අතර එම  මණ්ඩපයේ  මණ්ඩපාධිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේද මහාචාර්ය මංගලේස්වරන් මහතාය.

අගෝස්තු මස 1 වෙනිදා සිට වවුනියාව විශ්ව විද්‍යාලය නිල වශයෙන්  ක්‍රියාත්මක වන අතර එහි නිල උත්සවය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අගෝස්තු මස 11 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply