ආසාදිතයන් පරදා එන්නත්කරණය පිමි ගණන් ඉදිරියට.. ඊයේ වාර්තාවක්…

July 14, 2021 at 12:40 pm | lanka C news

ආසාදිතයන් පරදා එන්නත්කරණය පිමි ගණන් ඉදිරියට.. ඊයේ වාර්තාවක්…

දිනක් තුල මෙරට සිදු කරන ලද වැඩිම එන්නත් කරණය ඊයේ දිනයේ සිදු කර ඇත.

ඊයේ දිනයේදී මෙරට 337445ක් එන්නත්කරණය කර ඇති බව රාජ්‍ය ඇමති චන්න ජයසුමන මහතා පැවසීය.

4,755 views

Leave a Reply