අද ආසාදිතයන් 1566ක්…

July 21, 2021 at 9:08 pm | lanka C news

අද ආසාදිතයන් 1566ක්…

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1566ක් හදුනාගෙන තිබේ.

ඔවුන්ද සමගින් මෙරට සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 289342 දක්වා ඉහල යයි.

0 views

Leave a Reply