කළුතර දැරියගේ මරණයට නිහඬ විරෝධතාවයක්

කළුතර පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලෙන් ඇද වැටී මිය ගිය සිසුවියගේ මරණයට සම්බන්ධ  සැකකරුවන්   අතරින් කිහිප දෙනෙකු අද(15) නැවත කලුතර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ .

 

එම සිද්ධියේදී  මියගිය සිසුවියගේ  ඡායාරූපයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්  මව ඇතුළු සියයකට වැඩි පිරිසක් කළුතර නගරයේ  නිහඬ විරෝධතාවයක නිරතවනු දැකගත හැකි විය.                                                    

Leave a Reply