පාඩුවට දුවන රාජ්‍ය ආයතන 430ක් වැහෙයිද? විකුණයිද?

government-institutions-closer

යෝජිත ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පාඩු බලන සහ ලාබ ලබන රජයේ ආයතන 430ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව රුපියල් කෝටි 161,500කද, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් කෝටි 27,200කද, ශ්‍රීලංකන් එයාර් ලයින්ස් රුපියල්  කෝටි 7000කද, නැව් සංස්ථාව රුපියල් කෝටි 400කද, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය රුපියල් කෝටි 300කද, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය රුපියල් කෝටි 100කද පාඩුවක් පසුගිය වසරේ පෙන්නුම් කර ඇතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ භාණ්ඩාගාර නිලධාරියකු ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඊට අමතරව, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව, ලංකා පීඑල්සී, ලංකා සතොස, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, මයික්‍රෝ (පෞද්ගලික) සමාගම, රාජ්‍ය මුද්‍රණ සංස්ථාව, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ලංකා ලේලන්ඩ් පෞද්ගලික සමාගම ද පසුගිය වසරේ පාඩු ලැබූ සෙසු ආයතන අතරට අයත් බව එම නිලධාරියා පෙන්වා දී ඇත. යෝජිත වැඩසටහන යටතේ, පාඩු ලබන ඇතැම් ආයතන විකිණීම, වසා දැමීම, ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සිදුවනු ඇති අතර, මෙම ක්‍රියාවලිය මාස දෙකකින් පමණ ආරම්භ වී වසර අවසන් වන විට නිමා වනු ඇතැයි ද භාණ්ඩාගාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා පැහැදිලි කර ඇත.

රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය යටතේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුකිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය ජාතික නියෝජිතායතනයක් ස්ථාපිත කර ඇත. නව සැලැසුම් යටතේ රාජ්‍ය නියාමකයකු සමග ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය පෞද්ගලික අංශයට බාර දීමට ද නියමිතය.

මෙම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ පරමාර්ථය වනුයේ පාඩු ලබන ආයතන වලින් සමහරක් භාණ්ඩාගාරයෙන් තවදුරටත් අරමුදල් නොලබන බව සහතික කිරීම යැයි ද භාණ්ඩාගාරයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා පෙන්වා දී ඇත. පාඩු ලබන සහ ලාබ ලබන ආයතන ලෙස හඳුනාගත් මෙම ආයතන 430 සංස්ථා 39කින්, සමාගම් 218කින් සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල 173කින් සමන්විතය. සමාගම්වලට ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් 21 ක් ඇතුළත් බව පැවැසෙයි.  ඊට අමතරව, මේවා අතර පසුගිය වසරේ රුපියල් කෝටි සිය ගණනින් පාඩු ලැබූ පාඩු ලබන රාජ්‍ය ව්‍යවසායෝ 20ක්ද වෙති.

සන්ඩේ ටයිම්ස් – දමිත් වික්‍රමසේකර 

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply