මහින්ද අගමැති ලෙස දිවුරන්න සූදානම්..? කොළඹට විරෝධතා කැදවයි..?

 

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නැවත වතාවක් අගමැතිවරයා ලෙස දියුණුව දීම සඳහා කටයුතු සූදානම් වෙමින් ඇති බව දේශපාලන කවයන්හි තොරතුරු හුවමාරු වෙමින් ඇත. බොහෝ දුරට ඔහු ඉදිරි දින දෙක තුන ඇතුලත අගමැති ධුරයේ දිවුරුම් දෙමින් ඇති බවත් එම ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙයි.

මේ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය කිරීමේ උත්සාහය පරාජය කිරීම සඳහා කොළඹ විරෝධතාවයක් අගහරුවාදා කොලඹට කැඳවා තිබේ.

ඒ සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ප‍්‍රචාරක පත‍්‍රිකා සමාජ ජාලයන්හි මේ වන විට හුවමාරු වෙමින් ඇත.

Leave a Reply