අනාථයෙක් සර්.. අම්මත් නෑ තාත්තත් නෑ

Shiran-Pushpakumara-Chandi-suddathchari-music-video

පියෙකු  පුතෙකුගේ ප්‍රේමය වෙනුවෙන් ලබාදෙන මූල්‍යමය නියෝගයක් පුතුගේ සැබෑ ආදරය සමග අර්බුදයට ගිය ගැටලුවක් ගැන කතාවෙන ගීත නිර්මාණයක් ගැනයි මේ.
ගීතය ගයන්නේ ශිරාන් පුෂ්පකුමාර හා චන්දි සුද්දත්චාරි ය.
අලුතින් නිර්මාණය වන මියුසික් වීඩියෝ අතර වෙනස් ආකාර තේමාවකට නිර්මාණය වූ ‘සමුගන්න පුළුවන්ද‘ ගීතය මේ සමග පළවේ.

Director: Udith Abeyrathne
Script: Udith Abeyrathne
Vocal  : Shiran Pushpakumara & Chandi suddathchari
Music – Shiran Pushpakumara
Lyrics – Iranganie Madduma Bandara
Music Conduct – Lalith Shanthapriya
Cinematography: Niranga Sanjeewa  
Edit & Color: Mr Pravish
Cast: Ajith lokuge , Viraj Danushka ,  Rashi Fernando  
Production: November Sky Pictures

YouTube link – https://www.youtube.com/watch?v=jtNHmUTwe7k

[embedded content]

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply