උද්ධමනය උහුලනු බැරිව ජෙට් එකින් වැටෙන අපි (සිකුරාදා කාටූන්)

සිනමා හා ටෙලි නිළි ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද් සහ සංගීත ශීල්පී ක්‍රිෂාන් මාර්ලන් (ඩොක්ටර් සංගීත කණ්ඩායම) අද දින යුග දිවියට පිවිස තිබේ. 

Leave a Reply