ෂැංග්‍රිලා එකේ චූන් එකේ ඉන්නවා කියලා සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හොල්ලන ෆොටෝ එක ගැන පළමු වරට වසන්ත මුදලිගේ කතා කරයි! (VIDEO)

තමන් සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල සංසරණය වන ඡායාරූපය පිළිබදව අන්තරේ කැදවුම්කරු වන වසන්ත මුදලිගේ අද දින පළමුවරට මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් පළ කළේ මෙසේය.Leave a Reply