නීති විද්‍යාල විභායට අදාළ ගැසට්ටුව වැඩි ඡන්දයෙන් පරාජ වෙයි

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

අන්තර්ජාල දැන්වීම්:(+94) 112 429 315
Randinu Pathirana – (+94)71 438 4072

Leave a Reply