නොරොච්චෝලේ ඒකකයක් බිඳ වැටුනා.. ඒත් විදුලි සැපයුම දිගටම කරනවා – කංචන

kanchana-speaks

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ 3 වන ඒකකය බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් අක්‍රිය වූ බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය දැනුම් දී ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

ඔහුට අනුව, තුන්වන ජනන ඒකකය අප්‍රේල් මාසයේදී ප්‍රධාන අලුත්වැඩියා නඩත්තු කිරීමට නියමිතව තිබුණි.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ 3 වන ඒකකය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට නැවත සම්බන්ධ කරන තුරු අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීම සඳහා ලංවිම සතු ඩීසල් සහ ඉන්ධන තෙල් බලාගාර උපයෝගී කර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය.

“තුන්වන උත්පාදන ඒකකය බිඳවැටීම නිසා විදුලිය විසන්ධි නොවනු ඇත,” ඇමති විජේසේකර සහතික විය.
 

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply