මුන් දෙන්නා එකතු වෙලා රටට කෙළවනවානේ මල්ලි! ඒකනේ මල්ලි කාලා ඉන්න බැරි! (VIDEO)

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් එක්ව රටට කෙළවන බව විජිත් විජිතමුනි මහතා පැවසීය.

ඊයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා පළ කළේ මෙවන් අදහසකි.

[embedded content]Leave a Reply