ලයිට් බිලෙන් හසු වූ, ජනප්‍රිය නිළියගේ ලොව පැරණිම රැකියා ස්ථානය මෙන්න! තිබුණේ මහනුවර! සුරූපිනියන් 4ක්ම ඉඳලා!

නිවසේ පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා මඩමක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට එම නිවසේ හිමිකාරිය යැයි කියන ජනප්‍රිය නිළියක් මහනුවර කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන ඒකකය වෙත කැඳවීමට නියමිත බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා.

Leave a Reply