ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් වෙනුවෙන් ජපානයෙන් ඩොලර් මිලියන 1.8ක ආධාර

ජපාන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් අවධානමට ලක්වන දරුවන් වෙනුවෙන් ලබාදීම සඳහා යුනිසෙෆ් සංවිධානය වෙත,ඩොලර් මිලියන1.8කට අධික මුදල් ආධාර ලබාදී ඇත.

මෙම අරමුදල් මඟින් ලක්ෂ 06කට ආසන්න දරුවන් සඳහා පිරිසිදු පානිය ජලය,සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහ මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන් සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීම සඳහා හැකියාව ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් රටේ දරුවන් දැඩිලෙස බලපෑමට ලක්වී ඇත. ඉන් වැඩි පිරිසක් දුප්පත් පවුල්වල සහ වැඩි අවදානමක් සහිත පවුල්වල දරුවන්වේ.

මේවනවිට දරුවන්ට පෝෂණීය ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම ඉතා අසීරුකාරි තත්වයක් බවට පත්ව තිබේ. 

පසුගිය වර්ෂයේ ආර්ථික අර්බුදයේ ආරම්භයේ පටන් ජපාන රජය යුනිසෙෆ් හරහා ලබා දුන් මුළු ආධාර ප්‍රමාණය මේවනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන3.8 ඉක්මවා ඇති අතර ජපානය අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකාවට සහය දක්වන බවට දන්වා ඇත.

Leave a Reply